Casus Ria

Casus Ria

Ria heeft inmiddels 17 jaar een combifunctie in de zorg als gastvrouw en verzorgende. Ze is nu 62 jaar. Twee jaar geleden is ze 11 maanden in de Ziektewet geweest. Daarna is ze volledig hersteld verklaard. Toch heeft ze problemen met haar gezondheid. Met name de taken als verzorgende vallen haar erg zwaar. Ze wil daarom graag minder werken maar ze weet niet of dit financieel haalbaar is.
Met Ria hebben we haar huidige financiële balans opgemaakt. Ze dacht recht te hebben op een huur-en zorgtoeslag. Maar door haar onregelmatigheidstoeslagen kwam ze elk jaar net iets boven de toeslaggrens en moest ze alle ontvangen toeslagen terugbetalen.
We hebben met de werkgever diverse mogelijkheden doorgesproken. Kunnen ze haar diensten beter inregelen of minder contracturen laten werken of de verdeling zorgtaak en gastvrouw anders verdelen? In diverse scenario’s heeft de werkgever een salarisberekening gemaakt. Uiteindelijk is ervoor gekozen dat Ria meer taken heeft als gastvrouw en minder als verzorgende. Gevolg daarvan is dat haar diensten en ook haar gezondheid beter is geworden. Haar salaris is hierdoor minder, maar ze heeft nu wel recht op toeslagen wat haar per saldo meer inkomen oplevert. Voor werknemer en werkgever dus een win-win situatie.