Casus Ingrid

Casus Ingrid

Ingrid is 53 jaar en inmiddels 5 jaar weduwe. Er waren tijdens het huwelijk al financiële problemen. Hiermee zijn ze naar de gemeente geweest voor schuldhulpverlening, maar omdat ze een eigen woning hadden kon de gemeente hen niet helpen. Maar hun angst was:  hoe kom je tegenwoordig nog aan een betaalbare huurwoning?
Mevrouw was bij ons aangemeld vanwege loonbeslag. Het hing als een zwaard van damocles boven haar hoofd, temeer omdat ze alleenstaande is en moeite heeft om alle vaste lasten te kunnen blijven betalen. Er liep een behoorlijke lening, er was een terugvordering bij een instantie en belastingschulden.
Ook gaf mevrouw aan dat haar keuken van 29 jaar toe was aan een renovatie.
Tijdens ons huisbezoek hebben we alles grondig onderzocht en besproken.
Wat is er gedaan? De hypotheek is door een hypotheekadviseur omgezet naar een lagere rentepercentage. Er is een bouwdepot in meegenomen om haar keuken te vernieuwen. Er is zelfs geld voor zonnepanelen vrijgemaakt waardoor haar maandelijkse lasten minder werden. In de lening is ook geld vrijgekomen om haar schulden te betalen. Eindresultaat was dat ze voor haar nieuwe hypotheek inclusief bouwdepot en lening evenveel geld kwijt was dan daarvoor. Verschil hierin is dat er nu geen schulden meer zijn en er een nieuwe keuken geplaatst is. Het zonnetje schijnt voor haar persoonlijk en ook voor de zonnepanelen mag deze blijven schijnen!