Casus Frans

Casus Frans

Frans is stratenmaker van beroep, hij is 61 jaar en 9 maanden oud. Momenteel is hij drie maanden ziek thuis. Volgens de bedrijfsarts zijn er momenteel geen benutbare mogelijkheden, maar er is een kans op gedeeltelijk herstel. Naar verwachting kan Frans zijn eigen werk straks niet meer vervullen en zal hij moeten re-integreren in ander en passend werk. 

  • inzet bedrijfsarts
  • inzet arbeidsdeskundige
  • inzet re-integratie bedrijf
  • mogelijk inzet medische expertise
  • inzet HR / verzuim manager

Met Frans doorlopen wij ons financieel “Gezond met pensioen” traject. Wij onderzoeken de huidige financiele fitheid met Frans en kijken naar de toekomst. We kijken ook naar de vaste lasten, of er iets bespaard of gespaard kan worden.

Frans blijkt financieel daadkrachtig genoeg om per direct te stoppen met werken. Daarnaast is zijn werkgever bereid om financieel bij te dragen als hij besluit eerder te stoppen met werken.

Nadat we hem het financieel inzicht hebben gegeven wil Frans per direct stoppen, maar we geven aan dat dit een stap te snel is. Het aanvragen van pre-pensioen duurt namelijk (gemiddeld) een half jaar. Daarnaast is er een financieel stuk nodig om voor de komende 20 jaar net iets beter uit te komen dan het minste scenario. Dit lijkt op voorhand een behoorlijk bedrag van € 58.000. Echter wanneer wij voor de werkgever doorrekenen wat de kosten zijn zonder afkoop regeling, is dat bedrag vele malen hoger.

Voordeel werkgever:

  • geen inzet bedrijfsarts meer noodzakelijk
  • geen inzet arbeidsdeskundige rapportage
  • geen inzet re-integratie bedrijf voor spoor 2 traject
  • geen inzet medische expertise
  • geen inzet tijd van HR / verzuim manager